Skip to main content

Verwijzingen en DTF

Is een verwijzing noodzakelijk?

  • Tenzij u een chronische aandoening heeft en/of u jonger bent dan 18 jaar. Wat een chronische aandoening is wordt bepaald door de lijst met chronische aandoeningen,oftewel de “Lijst Borst.” Als voorbeeld: Artrose is volgens de “Lijst Borst” geen chronische aandoening zodat u zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kunt gaan.
  • Jan Hermsen heeft de cursus DTF gevolgd zodat u zonder problemen met ons een direct toegankelijke afspraak kunt maken.
  • Als u telefonisch of via de e-mail een afspraak met ons wilt maken wilt u dan zo vriendelijk zijn om duidelijk te vermelden dat u de huisarts of specialist NIET bezocht heeft. Deze vorm van screening is noodzakelijk om te bepalen of er een fysiotherapeutische indicatie aanwezig is, d.w.z. of u op de juiste plek bent bij de fysiotherapeut. Wij zullen aan u vragen of wij melding mogen maken van uw bezoek aan ons en wat de conclusie is van onze screening.
  • Indien er geen indicatie is voor een verder toegespitst onderzoek en behandelen zult u van ons het advies krijgen om op korte termijn contact te zoeken met uw huisarts of specialist. Met uw toestemming kunnen wij de arts op de hoogte brengen.
  • Indien er sprake is van een indicatie voor fysiotherapie zullen uw klachten verder worden uitgevraagd, het onderzoek en de behandeling zullen dan gestart worden tenzij de fysiotherapeut gegronde redenen heeft om dit niet te doen.
  • Natuurlijk kunt u ook te allen tijde eerst naar uw huisarts gaan alvorens zich bij ons te melden. Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom.

DTF

Directe toegankelijkheid fysiotherapie is een richtlijn die vanaf 1 januari 2006 geldt. Het betekent dat er geen verwijzing van de huisarts meer nodig is om terecht te kunnen bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut heeft de nodige verplichte cursussen afgerond om u zonder tussenkomst van uw huisarts als patiënt aan te kunnen nemen. Hij blijft de huisarts wel informeren over uw behandeling, tenzij u aan geeft dat niet te willen. Wanneer u terecht komt bij de fysiotherapeut, voert deze eerst een screening uit om te vast te stellen of u wel aan het juiste adres bent. In enkele gevallen kan hij u doorsturen naar de huisarts. Het voordeel van DTF  is dat u direct aan de slag kan met het werken aan uw herstel.

Heeft u klachten of wilt u meer weten over een specifieke behandeling?

Neem contact op